Referat fra stiftelsesmøte for

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Møre og Romsdal

 

Ålesund moské, 12. mars 2021           

 

Til stede med mandat fra egne tros- og livssynssamfunn:

 • Geir Sakseid, Den norske kirke (DNK), Møre bispedøme
 • Gunnhild Barstad Løvold, DNK, Ålesund og Volsdalen menighet
 • Harald Abdul Rehman Solar, Møre og Romsdal islamske dialognettverk (MRID)
 • Inger Slinning, Human-Etisk Forbund (HEF) Møre og Romsdal
 • Josef Benchi, MRID, Ålesund Moské
 • Kari Svisdahl, HEF Møre og Romsdal
 • Khiem Duc Nguyen, Den katolske kirke, Vår Frue kirke Ålesund

Andre

Sagvan Fathi, MRID, Ålesund Moské

 

Åpning

Møtet ble satt 1430.
Harald Abdul Rehman Solar og Josef Benchi ønsket velkommen til Ålesund Moské.


Presentasjon

Deltakerne presenterte seg.


Presentasjon og drøfting av vedtekter

Vedtektene er arbeidet frem gjennom høsten 2020 av et interimsstyre bestående av Khiem Duc Nguyen, Harald Abdul Rehman, Geir Sakseid og Inger Slinning.

Inger Slinning presenterte utkast til vedtekter.

Det var ingen stor debatt rundt vedtektene, noen små endringer ble gjort for å tydeliggjøre enkelte punkt.


Vedtektene ble enstemmig vedtatt.


Valg av styre

Følgende ble foreslått og enstemmig valgt frem til neste årsmøte som skal avholdes innen utgangen av mars 2022.

Geir Sakseid                          (På valg 2023)

Gunnhild Barstad Løvold         (På valg 2022)

Harald Abdul Rehman Solar     (På valg 2022)

Kari Svisdahl                          (På valg 2023)

 

Vararepresentanter (valgt for ett år)
Inger Slinning, Human-Etisk Forbund (HEF) Møre og Romsdal

Josef Benchi, MRID, Ålesund Moské

 

Geir Sakseid ble enstemmig valgt til styrets leder. Styrets leder vil også være sekretariat for STL Møre og Romsdal.

 

Styret skal selv konstituere seg på første styremøte.

 

Aktivitet/oppgaver fremover

 • Geir Sakseid sender ut pressemeldinger om stiftelse av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Møre og Romsdal
 • Inger Slinning ber STL om å opprette område på stl.no.
 • Harald Abdul Rehman Solar kontakter Tidens Krav med bilder og informasjon fra stiftelsesmøtet.
 • Inger Slinning kontakter Nytt i Uka med bilder og informasjon fra stiftelsesmøtet.
 • Geir Sakseid lager og distribuerer informasjon om opprettelse av STL M&R til tros- og livssynsorganisasjoner i fylket, og inviterer dem til samarbeid/medlemsskap.
 • Inger Slinning oppretter profiler på sosiale medier.
 • NRK ønsker intervju med noen fra styret, Inger Slinning tar kontakt for avtale.
 • Josef Benchi foreslår at STL M&R skal jobbe med et prosjekt med arbeidstittel «Religionens dag». Styret ble enige om at dette var et godt prosjekt å starte med.


Avslutning

  Møtet takket Inger Slinning og HEF Møre og Romsdal for å ha tatt initiativ til opprettelse av STL i Møre og Romsdal.

  Møtet takket Ålesund Moské for å ha stilt sitt lokale til disposisjon, og for servering på møtet.

   

  Møtet ble hevet 1630

   

   

  Referent: Inger Slinning