OM OSS

STL Møre og Romsdal ble stiftet 12. mars 2021, som den ellevte lokale dialoggruppen tilknyttet STL.


Ålesund moské var vertskap for stiftelsesmøtet, som samlet representanter fra Den katolske kirke, Den norske kirke, Human-Etisk Forbund (HEF) og Møre og Romsdal Islamske Dialognettverk (MRID).


Initiativet til gruppen kom fra Human-Etisk Forbund. I et leserinnlegg i Romsdal budstikke skriver fylkesleder Inger Slinning: «Vi trenger mer gjensidig forståelse og respekt mellom de ulike tros- og livssynssamfunn, og færre tilfeller av at sunn kritikk ender som hatefulle ytringer, ikke minst i sosiale medier. Det å møtes i et samarbeidsråd vil være en god start.»Dialog står sentralt i arbeidet til den nystiftede gruppen, og kommer til å legge vekt på å bli kjent med hverandre og hverandres tro. Stiftelsesmøtet ønsker å se på muligheten for å arrangere en «religionenes dag», og informere om heftet «Ord til trøst» til ulike helseinstitusjoner i fylket.


– Møre og Romsdal er et av de største områdene i landet som ikke har en STL-gruppe, og det er flott at det har kommet et lokalt initiativ for å dekke behovene på Nordvestlandet, sier Alasdair McLellan, som er ansvarlig for å følge opp lokale grupper hos STL nasjonalt. Han legger til:

– Det livssynsåpne samfunnet må realiseres lokalt, og da er vi avhengige av lokale initiativ. Derfor håper vi at det også dannes lokale dialoggrupper enda flere steder i landet.


Stiftelsesmøtet valgte Geir Sakseid (Den norske kirke, Møre bispedøme) til styreleder. Nestleder er Harald Abdul Rehman Solar (MRID), Gunnhild Barstad Løvold (Den norske kirke, Ålesund og Voldsdalen menighet) og Kari Svisdahl (HEF Ålesund og omegn) er styremedlemmer. Varamedlemmer er Josef Benchi (MRID) og Inger Slinning (HEF Møre og Romsdal).


Link til vedtekter